Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 381/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 418/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok

I SA/Gd 779/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Gd 550/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Gd 244/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku

I SA/Gd 201/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

I SA/Gd 927/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2007 r.

I SA/Gd 439/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 1282/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gd 382/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100