Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Sz 254/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi D. A. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie świadczenia pieniężnego

II SA/Sz 639/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Sprawa ze skargi I. G. na pismo Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

II SA/Sz 1051/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

II SA/Sz 129/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

II SA/Sz 1289/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-04

Skarga Spółki A. na postanowienie Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1082/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki

II SA/Sz 233/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Sz 509/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi M. P. na pisemną propozycję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie przedstawienia propozycji określającej miejsce pełnienia służby, stanowisko i uposażenie

II SO/Sz 10/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-08

Wniosek Z. F. o wymierzenie Komendantowi Miejskiemu Policji grzywny

II SA/Sz 689/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   17