Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1969/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 764/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1127/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy z dnia [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie zasiłku stałego bez rozpoznania

I OSK 77/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OSK 603/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania pisma

I OZ 796/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszeń prawa

I OSK 713/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy

I OZ 1525/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1524/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zasiłku okresowego

I OSK 2058/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie
1   Następne >   +2   4