Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie kontraktu socjalnego

I OSK 2749/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w przedmiocie wydania kopii akt, wyłączenia pracownika oraz wszczęcia postępowania wyjaśniającego

I OSK 1485/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 490/08

I OSK 1622/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie rozpoznania wniosku z 16 i 19 września 1996 r. o przyznanie pomocy społecznej

I OSK 3486/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w przedmiocie niewykonania decyzji