Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 536/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 1425/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

II SAB/Bd 9/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie nie wykonania postanowienia SKO w B. nr [...] postanowił odrzucić skargę.

II SA/Bd 656/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

II SAB/Bd 38/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 201/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy L. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 205/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 466/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 467/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na zakup opału