Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 326/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Gd 610/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 760/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Gd 533/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

III SA/Gd 995/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gd 696/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego

III SA/Gd 13/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego oraz odmowy jego przywrócenia

III SAB/Gd 103/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 729/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   55