Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 431/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-07-16

Sprawa ze skargi R. G. w przedmiocie wymierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej grzywny z powodu bezczynności po wyroku uchylającym decyzję w sprawie II SA/Gd 101/04

II SA/Gd 291/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-31

Skarga E. K. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Gd 293/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-31

Skarga E. K. na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 430/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-07-16

Sprawa ze skargi R. G. w przedmiocie wymierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej grzywny z powodu bezczynności po wyroku uchylającym decyzję w sprawie II SA/Gd 100/04

II SA/Gd 292/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-31

Skarga E. K. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego