Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Kr 67/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W

III SA/Kr 690/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi M. S. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 130/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi M. B. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie III SA/Kr 490/08

III SA/Kr 1336/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy

III SA/Kr 901/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

III SAB/Kr 65/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Skarga D. R. - V. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania decyzji

III SAB/Kr 39/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania świadczeń finansowych

III SA/Kr 244/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi M. Ś na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znak: [ ]

III SAB/Kr 76/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi E. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - w przedmiocie odstąpienia w całości lub części od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

III SAB/Kr 75/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-20

Skarga J. D. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
1   Następne >   2