Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 35/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 833/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 561/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi A.S. na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Ol 575/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi A. S. na działalność Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Ol 421/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 581/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-09

Sprawa ze skargi A. S. na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

II SA/Ol 37/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 417/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 1021/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie prawa do świadczenia alimentacyjnego

II SA/Ol 2/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na utrzymanie i dofinansowanie opłat mieszkaniowych
1   Następne >   +2   +5   +10   27