Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1117/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-26

Skarga B. C. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia świadczenia nienależnie pobranego

II SA/Sz 188/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 712/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego