Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 286/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej

VIII SA/Wa 833/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi S. T. na pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 46/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-17

Sprawa ze skargi T. G. na czynność Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie wywiadu środowiskowego

I SA/Wa 951/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi T. G. na nienależyte wykonywanie zadań służbowych przez Dyrektora [...] Dzielnicy [...]

I SAB/Wa 1685/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na pracowników

I SA/Wa 1977/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Sprawa ze skargi T. G. na nienależyte wykonywanie zadań służbowych przez Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej [...]