Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

IV SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy socjalnej

IV SAB/Wr 43/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na pokrycie zadłużenia z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy

IV SAB/Wr 299/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego na wniosek z września 2013 r.,

IV SAB/Wr 37/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podpisania kontraktu socjalnego oraz realizacji programu wychodzenia z bezdomności

IV SA/Wr 731/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-30

Sprawa ze skargi I. Ł. w przedmiocie wydania nakazu zapłaty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia [...] r. do dnia zapłaty i żądania odszkodowania za utrudnianie w załatwieniu sprawy przez organ pierwszej instancji w wysokości [...] tys. złotych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia [...] r. do dnia zapłaty postanowił odrzucić skargę

IV SA/Wr 84/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 31/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podpisania kontraktu socjalnego, realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru bezdomnych

IV SA/Wr 873/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi Z. R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewłaściwego załatwienia sprawy z wniosku o wypłacenie zasiłku dla osoby posiadającej status bezrobotnego

IV SA/Wr 873/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-08

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia sprawy z wniosku o wypłacenie zasiłku dla osoby posiadającej status bezrobotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   15