Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia pisma oraz zastrzeżenia do ustaleń wywiadu środowiskowego postanowił: odrzucić skargę.

IV SA/Wr 146/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami

IV SA/Wr 2/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-06

Sprawa ze skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie niewłaściwego załatwienia sprawy w związku z pismami z dnia 3 i 6 grudnia 2010 i innymi postanowił: odrzucić skargę.

IV SA/Wr 764/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego