Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 7/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu Operetce W., Nr XLIII/1411/01 oku w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury oraz Nr XLIX/1718/02 w sprawie wprowadzenia zmian w statutach gminnych instytucji kultury; postanowił: -odrzucić skargę.

IV SA/Wr 336/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wąsosza w przedmiocie zmiany uchwały nr XXVI/150/2000 Rady Miejskiej Wąsosza w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury

IV SA/Wr 357/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-08-28

Sprawa ze skargi G. K. na działanie Burmistrza Miasta P. w przedmiocie sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

IV SA/Wr 814/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-31

Sprawa ze skargi E. P. Sp. z o. o. z siedzibą w P. na czynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. B. we W.

IV SA/Wr 609/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego '[...]',

IV SA/Wr 763/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w sprawie nadania Statutu [...] w Z.

IV SA/Wr 248/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Polskiego we W.

IV SA/Wr 629/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

Sprawa ze skargi Dyrektora A we W. na zalecenia pokontrolne D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. Delegatura w W. w przedmiocie wykonania konserwacji rzeźby sakralnej.

IV SA/Wr 628/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-22

Sprawa ze skargi Dyrektora A we W. na zalecenia pokontrolne D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. Delegatura w W. w przedmiocie wykonania konserwacji rzeźby sakralnej.

IV SA/Wr 608/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W., w sprawie utworzenia parku kulturowego 'Stare Miasto',
1   Następne >   2