Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Bd 1339/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-17

Sprawa ze skargi S. K. na orzeczenie lekarskie Instytutu Medycyny Pracy [...] w Ł. w przedmiocie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

II SA/Wa 2308/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Kr 100/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie odmowy nakazania umieszenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

II SA/Sz 1289/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-04

Skarga Spółki A. na postanowienie Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Gl 1238/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia,

II SA/Sz 1439/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Gd 160/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazania pracodawcy wypłaty należnego świadczenia przysługującego pracownikom

I OSK 1190/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach z 20 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SA/GL 1238/13 o odrzuceniu skargi w sprawie ze F. w P. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 407/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości osoby przesłuchiwanej

II SA/Bd 1170/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Pracy w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   4