Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 755/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

Skarga R. P. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji nakazującej zamontowanie w kominie wkładu kwasoodpornego do odprowadzania spalin z centralnego ogrzewania gazowego

II SA/Rz 533/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia orzeczenia technicznego

II SA/Sz 1304/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności

II SA/Bk 175/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych robót

II SA/Łd 1121/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu dokonania rozbiórki

II SA/Rz 11/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bk 840/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania i pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Bk 872/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności budowy zbiornika wodnego

II SA/Łd 1257/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie doprowadzenia wykonywanych robót do stanu poprzedniego

II SA/Łd 16/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie reasumpcji postanowienia nakazującego wstrzymanie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   30