Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 2284/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zmiany organizacji ruchu z drogi krajowej

III SAB/Lu 31/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatowych w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GSK 119/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

I OSK 1487/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia zmian w organizacji ruchu

II SA/Go 496/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej

II GSK 686/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

I OSK 273/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu

I OSK 288/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wyrażenia zgody na umieszczenie przyłącza napowietrzno

I OSK 647/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej

II GSK 388/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
1   Następne >   2