Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 187/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-18

Sprawa ze skargi R. L. działającego imieniem własnym i reprezentującego grupę mieszkańców miasta T. na zarządzenie Burmistrza Miasta T. w przedmiocie ustalenia górnych stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

II SA/Go 1014/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-04

Sprawa ze skargi P.B. na pismo Burmistrza w przedmiocie odmowy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Sz 172/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi M. L. reprezentowanej przez opiekuna prawnego J. S. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

II SAB/Rz 3/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-26

Skarga J. Ch. na bezczynność Burmistrza J. w sprawie ustalenia przyczyn i osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie

II SA/Bd 57/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Gl 22/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie niewydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości

II SA/Bk 231/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta H. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Rz 26/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta L. w przedmiocie niewykonania decyzji Burmistrza Miasta L. oku, Nr [...]

II SA/Bk 71/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01

Sprawa ze skargi S. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie sprzedaży garaży

II SA/Bk 72/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-04-01

Sprawa ze skargi M. J. na zarządzenie Burmistrza Miasta B. P. w przedmiocie sprzedaży garaży
1   Następne >   +2   +5   +10   14