Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1160/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów

II SA/Wr 515/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia kserokopii akt sprawy w postaci operatu szacunkowego w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wr 514/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów i oszacowania wartości nieruchomości