Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 261/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie oddalenia zarzutów do opisu i oszacowania nieruchomości w związku z uchybieniem terminu do jego wniesienia

I SAB/Wa 269/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi W. W. na przewlekłość Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia