Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie sprzedaży terenu dzierżawnego od Skarbu Państwa

II SA/Op 23/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie wysokości składek czynszu dzierżawnego

II SA/Op 24/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SA/Go 707/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-21

Sprawa ze skargi M.T. na działanie Agencji Nieruchomości Rolnych Administrowania Zasobem w przedmiocie odmowy zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości