Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 104/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. Nr [..] w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Wr 306/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. - Delegatura w L. w przedmiocie zezwolenia F. F. na podział działki nr [...], obr. [...] B. w G.;

II SA/Wr 587/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-03

Sprawa ze skargi B. P., H. Ł. i R. P. w przedmiocie sprzedaży mieszkań i przydziału pomieszczeń strychowo

II SA/Wr 183/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej W. K. w przedmiocie nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 28/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-07

Sprawa ze skargi A. S. na pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w J. G. w przedmiocie odmowy zastosowania bonifikaty w wysokości 99% na sprzedaż lokalu mieszkalnego

I OSK 2316/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego

I OSK 411/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

II SA/Rz 1406/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie dokonania darowizny udziału w nieruchomości

II SA/Wr 531/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-22

Skarga sprawy M. K. na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta L. i Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w L.
1   Następne >   +2   +5   +10   12