Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 439/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we W.

II SA/Wr 438/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w sprawie uchylenia uchwały nr [...]Zarządu Województwa D. z dnia [...] w sprawie sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych ich najemcom z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie, znajdujących się w budynku stanowiącym własność Województwa D., położonym we W. przy ul. J. [...], będącym w administrowaniu Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego we W.