Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 103/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania sprawy o dokończenie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki

I SA/Wa 2024/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-16

Skarga P. U. na postanowienie Ministra Środowiska z [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania