Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2500/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie zwrotu podania

I SAB/Wa 539/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...]