Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 600/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia Prezydenta Miasta J. G. Nr [...] z dnia [...] o przysługujących uprawnieniach do zaliczenia wartości pozostawionego poza granicami państwa polskiego mienia na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nabywanych od Skarbu Państwa nieruchomości

I SA/Wa 1096/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji uwłaszczeniowej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1904/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi T. S. na pismo Ministra Infrastruktury znak [...]

I SA/Wa 859/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów

I SA/Wa 408/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji

I SA/Wa 1726/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SAB/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I SA/Wa 105/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 217/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od orzeczenia administracyjnego dotyczącego odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...]
1   Następne >   +2   +5   11