Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 563/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 1091/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-04

Skarga M.Z. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 1036/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi J.L. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowania zażaleniowego od postanowienia Wojewody [...] nr [...]

I SAB/Wa 1037/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

Sprawa ze skargi J.L. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowania zażaleniowego od postanowienia Wojewody [...] nr [...]