Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3339/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania

I SA/Wa 3456/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie : odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 176/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 182/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia postanowienia

I SA/Wa 3457/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie : odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 107/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Skarga B.K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 3513/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1205/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 449/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga B. S. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 414/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Skarga R. L. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   3