Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1965/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o uwłaszczeniu