Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 3/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Zażalenie na pkt 1 postanowienia NSA w sprawie o sygn. akt II SA/Rz 1685/15 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania