Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1538/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Chóru [...] w P. na pismo Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy o nieodpłatne przeniesienie nieruchomości

I SA/Wa 1648/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi Chóru [...] im. [...] w P. na pismo Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie przekazania sprawy o nieodpłatne przeniesienie nieruchomości