Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 3095/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania komunalnego

I SAB/Wa 768/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na brak działań Urzędu [...] Biura [...]

I SA/Wa 52/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

I SAB/Wa 747/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi W.K. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 116/14

I SA/Wa 51/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta [...] w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

I SAB/Wa 203/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SAB/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Wr 108/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi D.V. na zarządzenie Prezydenta W. w przedmiocie zwrotu bonifikaty udzielonej nabywcy lokalu mieszkalnego w związku z jego zbyciem

II SAB/Wr 117/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste
1   Następne >   +2   5