Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 728/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

I SA/Wa 541/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Skarga G. C. na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie zajęcia stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Rz 257/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [.] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych

II SA/Sz 1268/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-23

Skarga B. W., W. W., U. S., P. S. na uchwałę Rady Gminy Rewal nr LVIII/440/14 w przedmiocie dzierżawy nieruchomości w Trzęsaczu

II SA/Sz 1267/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rewal w przedmiocie dzierżawy nieruchomości w Trzęsaczu

II SA/Gl 943/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie odmowy uwzględnienia naruszenia prawa w uchwale w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego