Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 96/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Wr 603/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 937/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

I SA/Wa 1866/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1867/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1840/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1902/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 474/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 688/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Łd 252/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100