Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 187/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 142/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1316/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 98/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 1583/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działek

II SA/Wr 83/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego i ustalenia opłaty za przekształcenie

II SA/Ke 113/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I SA/Wa 3455/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : uchylenia decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 1388/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 3191/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   17