Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 408/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w przedmiocie uchylenia uchwały nr [...] Zarządu Województwa D. z dnia [...] r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych we W. przy ul. [...] na rzecz ich najemców

II SA/Wr 395/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa D. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców