Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Wr 4/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty T. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Wr 29/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty T. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu wykonania robót budowlanych związanych z budową linii elektrycznej

IV SAB/Po 112/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie naruszeń na nieruchomości Skarbu Państwa

II SA/Kr 925/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-16

Skarga A.S. na czynność Starosty M. polegającej na zbyciu prawa własności nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu