Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2261/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w przedmiocie regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie gminy

I SA/Wa 2919/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-06

Skarga W. G. na działanie Wójta Gminy P. w przedmiocie nieprawidłowości organu w przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

II SA/Gd 407/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-16

Sprawa ze skargi M. B. i A. B. na Wójta Gminy w przedmiocie wypłaty odszkodowania

II SA/Gd 496/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-17

Sprawa ze skargi M. T. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu

I SA/Wa 434/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Sprawa ze skargi S. P. na akt Wójta Gminy Z. w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę odrzucić skargę.

II SA/Op 271/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-24

Sprawa ze skargi D. P. na zarządzenie Wójta Gminy Wilków w przedmiocie stawek opłat za wynajmowanie nieruchomości gminnych

II SA/Rz 181/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-05-09

skarg D. K. i K. K. na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

I OSK 320/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T. na zarządzenie Wójta Gminy K. , nr [...] w przedmiocie określenia wytycznych dotyczących zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy K.

I SAB/Wa 212/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy G. w przedmiocie rozpoznania wniosku o nabycie nieruchomości

II SA/Go 304/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy w przedmiocie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
1   Następne >   +2   +5   10