Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy W. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Wr 115/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy M. w przedmiocie rozbudowy sieci wodno

II SA/Sz 688/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Sprawa ze skargi T. W. na Wójta Gminy P. w przedmiocie obniżenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Bd 519/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Wr 15/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-28

Sprawa ze skargi D.S. na przewlekłość Wójta Gminy J.S. w przedmiocie zalewania wodami opadowymi nieruchomości