Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1359/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy S. m. W. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony

I SA/Wa 1930/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu [...] W. w przedmiocie najmu lokalu

I SA/Wa 1168/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu

I SA/Wa 64/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście oczekujących na najem lokalu

I SA/Wa 446/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odstąpienia od sprzedaży lokalu mieszkalnego