Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 654/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu za użytkowanie obiektów

II SA/Wr 310/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Miasta L. w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów oraz uchylenia decyzji o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntów

I SA/Wa 1813/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących do najmu lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 1473/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SAB/Wa 483/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I SA/Wa 1150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu W. w przedmiocie wypowiedzenia najmu lokalu

I SA/Wa 1526/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Zarządu Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

I SA/Wa 1049/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu [...]. W. w przedmiocie najmu lokalu

I SA/Wa 446/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem

I SA/Wa 1097/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie wyłączenia lokalu ze sprzedaży
1   Następne >   +2   +5   8