Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 173/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie dzierżawy nieruchomości

I SA/Wa 813/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-17

Sprawa ze skargi T.S. na Uchwałę Zarządu Dzielnicy [...][...] w przedmiocie dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 60/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi [...] S.A z siedziba na stanowisko Zarządu [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości

I OSK 1981/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. S.A. z siedzibą w W. na stanowisko Zarządu Dzielnicy W. , nr: [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy

I SA/Wa 1634/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego