Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Łd 1072/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do złożenia zażalenia

II FSK 3055/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier na automatach za październik 2010r.

III SA/Gl 1403/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

III SA/Po 218/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania obowiązku podatkowego i określenie wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc luty 2007 r.

III SA/Kr 1165/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004r.

I SA/Ke 208/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

V SA/Wa 1475/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie ustalenia kwoty należności celnych i podatkowych

III SA/Gl 1344/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

I SA/Ol 340/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Wr 682/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100