Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Lu 508/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodu

I GSK 1883/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Ł. w przedmiocie ustalenia tożsamości i kwalifikacji napojów alkoholowych produkowanych w składzie podatkowym

I SAB/Łd 10/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w P. w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego

I SA/Wr 1114/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-07

Sprawa ze skargi K. U. na działanie organu określonego jako Izba Celna w Z. w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego, zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Volkswagen Golf

I SAB/Wr 6/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w W. w przedmiocie zaniechania wydania decyzji dotyczącej podatku akcyzowego

III SA/Wr 120/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w W. w przedmiocie określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

I SAB/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w B. P. w zakresie doręczenia postanowienia, na które służy zażalenie

I SA/Lu 290/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

I SAB/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w L. w przedmiocie zaniechania wydania decyzji w zakresie zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami

I SA/Lu 839/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   8