Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Gd 910/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-22

Sprawa ze skargi A. C. na bliżej nie określoną czynność Trzeciego Urzędu Skarbowego

I SA/Kr 1558/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok

I SA/Lu 67/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej

I FSK 38/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie przedłużenia terminu zakończenia kontroli podatkowej

I SAB/Gd 14/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-11

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku towarów i usług za lipiec i sierpień 2010 r.

I SAB/Kr 21/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 r.

II FSK 386/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie z dna 12 lipca 2004 r., sygn. akt III SA/Wa 253/04 w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SAB/Kr 10/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

I SA/Kr 2087/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie przedłużenia terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za czerwiec 2010r.

I FPP 10/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Skarga 'S.' sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt I SAB/Wr 17/02 i I SAB/Wr 30/02 w sprawie ze skargi na bezczynność Urzędu Skarbowego w W.
1   Następne >   +2   6