Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SAB/Wr 7/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na pismo oraz braku zwrotu nienależnie zajętych kwot na poczet podatku od środków transportowych

I SA/Go 343/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-05

Sprawa ze skargi E.B. i M.B. na pismo Wójta Gminy w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011r.

I SA/Kr 1084/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy P. w przedmiocie podatku rolnego za 2012 r.

III SA/Wa 3462/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy P. w przedmiocie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego

I SA/Gl 1096/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy D. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

I SAB/Sz 2/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej

VIII SA/Wa 628/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy P. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2005 r.

I SA/Wr 2089/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaconego łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Lu 299/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy U. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r.
1   Następne >   +2   4