Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 417/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-21

Sprawa ze skargi A. D. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie uchylenia orzeczenia w części dotyczącej symbolu przyczyny niepełnosprawności i daty obowiązywania orzeczenia