Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 67/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie nieprzekazania odwołania od decyzji z dnia [...] r. nr [...]

II SAB/Go 6/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania odwołania organowi drugiej instancji

II SA/Go 54/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SAB/Go 121/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego