Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Po 65/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 844/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-11

Sprawa ze skargi K. F. na zawiadomienie Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Po 1222/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-04

Sprawa ze skargi A. J. na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II SAB/Po 151/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia wychowawczego