Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 78/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo

IV SA/Po 95/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 583/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 413/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 688/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie odmowy odroczenia terminu płatności należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 504/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wypłaconych należności alimentacyjnych

IV SA/Po 676/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie obowiązku zwrotu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Po 797/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 146/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   +2   +5   +10   35